Dokumenty

V sekci dokumenty naleznete Metodická doporučení Rámce podpory Společenství, výsledky evaluací vztahující se k horizontálním tématům, velké množství zahraničních dokumentů od Evropské komise a ostatních členských států.

10. února 2009: Přehled zahraničních dokumentů k horizontálním tématům.

10. února 2009: Výstupy evaluačních projektů Rámce podpory Společenství, jenž se vztahují k horizontálním prioritám, naleznete v tomto článku společně s Metodickými texty k hodnocení horizontálních priorit.

10. února 2009: Doporučení Rámce podpory Společenství pro začlenění horizontálních témat do operačních programů.

12. února 2009: Projekt vydávání elektronického zpravodaje Rovné příležitosti ve SF byl k listopadu 2006 ukončen. Součástí výstupů z projektu bylo i zpracování sumářů nejzajímavějších článků zpravodaje. Nyní Vám nabízíme poslední z ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven