Hodnocení horizontálních priorit strukturálních fondů

10.02.2009:

Jak se hodnotí, zda strukturální fondy přináší kýžený efekt na témata, která si EU zvolila jako průřezová, tedy na horizontální priority? Jaké zkušenosti mají starší členské státy s hodnocením horizontálních priorit?Jsou nějaké rozdíly v hodnocení dopadů fondů, např. na životního prostředí a rovné příležitosti?

Koordinátor pomoci ze strukturálních fondů, Rámec podpory Společenství (RPS), vydal publikaci s názvem "Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti z hodnocení Publikace vznikla za podpory EU a byla financována z prostředků technické pomoci pro RPS.

Obsah příručky

  • Analýza 23 dokumentů, které se zabývají hodnocením horizontálních priorit, lze zde nalézt směrnice EU, příspěvky z evaluačních kongresů či studie zacílené na horizontální priority.
  • 12 případových studií z hodnocení z Velké Británie, Irska, Rakouska, Německa a Švédska.


Doporučení k hodnocení HP V ČR

  • Vytvoření databanky dobré praxe.
  • Projednávání metod případových studií s předkladateli projektů na pracovních seminářích.
  • Důsledně uvádět monitorovací data, členěná dle pohlaví
  • Zadat ČSÚ specifický sběr dat.

Soubory ke stažení

Související odkazy