Zadávací řízení „Vytvoření znalostní základny v horizontálním tématu rovných příležitostí v rámci NS

10.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropských fondů, vypisuje zadávací řízení na realizaci projektu "C216/07-C06 Vytvoření znalostní základny v horizontálním tématu rovných příležitostí v rámci NSRR".

Cíl projektu

Cílem projektu je přispět ke kvalifikovanému přístupu všech aktérů implementační soustavy operačních programů k horizontálnímu tématu rovných příležitostí v programovacím období 2007—2013.

Během realizace projektu bude vytvořeno informační a znalostní zázemí implementační soustavy operačních programů, dále budou navržena praktická opatření a nástroje řídicích orgánů OP k účinné motivaci žadatelů o finanční podporu a příjemců pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k naplňování rovných příležitostí a genderového mainstreamingu v podávaných a realizovaných projektech.

Termín pro zaslání nabídek na MMR

18. 4. 2007 do 12.00 hodin.

Kontakt

Další informace k účasti na tomto zadávacím řízení v případě potřeby podá:

Mgr. Jana Rylichová
E-mail: jana.rylichova@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 171

Soubory ke stažení