Zahraniční dokumenty k horizontálním tématům

10.02.2009: Přehled zahraničních dokumentů k horizontálním tématům.

Dokumenty Evropské Komise


Příručka k environmentálnímu posuzování regionálních plánů a programů SF (angl.verze):


Zkušenosti z jiných zemí EU k rovným příležitostem

Mainstreaming Equal Opportunities in the Structural Funds - How regions in Germany, France and the United Kingdom are putting in the New Practice the New Approach - Zkušenosti Německa, Francie a Velké Briténie se začleněním rovných příležitostí pro muže a ženy do SF (angl.verze):

Gender Mainstreaming v regionální politice Rakouska (angl.shrnutí):

 

Zkušenosti z jiných zemí EU k životnímu prostředí

Životní prostředí a regionální politika v Rakousku (angl.shrnutí):