Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

12.02.2009:

Projekt vydávání elektronického zpravodaje Rovné příležitosti ve SF byl k listopadu 2006 ukončen. Součástí výstupů z projektu bylo i zpracování sumářů nejzajímavějších článků zpravodaje. Nyní Vám nabízíme poslední z nich, pokrývající období červenec - listopad 2006.

Zpravodaj RP vydával od prosince 2005 do listopadu 2006 Odbor Rámce podpory Společenství MMR ve spolupráci s obecně prospěšnou organizací Gender Studies    

Zpravodaj vycházel měsíčně a soustředil se na tématiku rovných příležitostí ve strukturálních fondech, resp. projektech a aktivitách z nich podpořených. Tento měsíčník sloužil hlavně jako zdroj informací o programech na podporu rovných příležitostí a projektech realizovaných ze strukturálních fondů EU. Obsahoval příklady praxe ze zahraničí a jejich souvislosti se situací v ČR, zároveň poskytnul všem čtenářkám a čtenářům aktuality z oblasti rovných příležitostí ve strukturálních fondech.

Soubory ke stažení