Vzdělávání v horizontálních prioritách

V článku nalezenete výstupy projektu technické pomoci Rámce podpory společenství "Vzdělávání v horizontálních prioritách", včetně Závěrečné zprávy projektu, prezentace pro pracovníky implementačních struktur a také prezentace pro předkladatele projektů.

O projektu

Od září do listopadu 2005 proběhla v rámci projektu technické pomoci RPS série odborných seminářů "Horizontální priority v SF". Semináře byly určené pro pracovníky implementačních struktur operačních programů a konečné příjemce prostředků z fondů EU (předkladatele projektů).

Jejich cílem bylo představení pojmu horizontálních priorit, jejich vazba na programové dokumenty a současně vlastní dopad na jednotlivé typy projektů dle operačních programů (požadavky na informace v projektové žádosti atp.).

Celkem bylo proškoleno cca 400 osob z řad pracovníků implementačních orgánů programů fondů EU i konečných příjemců.