Akce a události

Uvedené akce jsou organizovány nebo jsou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, řídicích orgánů regionů soudržnosti či zprostředkovatelských subjektů.


12. dubna 2009: Národní podpůrná struktura CIP EQUAL pro Akce 2 a 3 společnost PricewaterhouseCoopers ve spolupráci s řídicím orgánem CIP EQUAL - Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář " ...

12. dubna 2009: Mezinárodní konference rozvojového partnerství OUTPLACEMENT - "Současné trendy v řízení lidských zdrojů" se uskuteční v Praze dne 12. března 2008.

12. dubna 2009: MPSV, odbor řízení pomoci z ESF, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci opatření 5.1 CIP EQUAL.

12. dubna 2009: MPSV jako řídící orgán CIP EQUAL vypisuje výběrové řízení. Nabídky je možné předkládat do 19.8.2005, 15.00.

12. dubna 2009: MPSV jako řídící orgán CIP EQUAL vyhlásilo dodatečnou výzvu pro předkládání žádostí o grant pro Akci 1 CIP EQUAL pro opatření 5.2. Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblasti Cíle 3 (hl. m. Praha).

12. dubna 2009: 10.2.2004 - Informace pro zájemce o přihlášení do druhého kola výzvy.

12. dubna 2009: Iniciativa Společenství EQUAL směřuje k podpoře nadnárodní spolupráce s cílem podporovat nové nástroje v boji proti všem typům diskriminace a nerovnosti na trhu práce.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven