Harmonogram pro II.kolo výzvy iniciativy EQUAL

12.04.2009: 10.2.2004 - Informace pro zájemce o přihlášení do druhého kola výzvy.

Indikativní harmonogram pro II. Kolo výzvy

2004

2005

1/4

2/4

3/4

4/4

1/4

2/4

3/4

4/4

Schválení EK

Příprava na vyhlášení II. Kola výzvy

Vyhlášení II. Kola výzvy

Výběr návrhů projektů pro Akci 1

Akce 1

Začátek Akce 2

UPOZORNĚNÍ: Tento časový harmonogram je pouze indikativní a byl sestaven na základě informací platných k 30.9.2003. Termíny zde uvedené nejsou v žádném ohledu finální a konečné. S ohledem na možné posuny v termínech bude NK EQUAL tento harmonogram dále upřesňovat. Datum změny bude vždy uveden v záhlaví tohoto dokumentu.

Bližší informace vám poskytnou na e-mailové adrese Národního vzdělávacího fondu equal@nvf.cz.