Výběrové řízení na realizátora evaluačního projektu - První etapa průběžného hodnocení Programu Inic

12.04.2009: MPSV jako řídící orgán CIP EQUAL vypisuje výběrové řízení. Nabídky je možné předkládat do 19.8.2005, 15.00.

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit kontinuální zpětnou vazbu pro implementaci programu a přispět k prověření zkušeností a výsledků z úrovně rozvojových partnerství a jejich přenos k relevantním zainteresovaným subjektům a tvůrcům rozhodnutí na národní úrovni. Za tímto účelem bude úkolem tohoto projektu prověření kapacity managementu a výkonnosti implementačních orgánů v rámci implementační struktury CIP EQUAL a vyhodnocení průběhu Akce 1. V rámci zhodnocení managementu a výkonnosti implementačních orgánů dojde k přezkoumání účinnosti řízení a odpovědností za implementaci a k přezkoumání procedur. Hodnocení průběhu Akce 1 se zaměří na průběh vytváření rozvojových partnerství a navazování dohod o mezinárodní spolupráci.

Výběrové řízení

Informace k účasti na tomto výběrovém řízení jsou součástí zadávací dokumentace, která je uveřejněna na webových stránkách www.esfcr.cz    .

Termín: Nabídky je možno předložit do 19. srpna 2005 15:00 hod. kontaktní osobě uvedené v zadávací dokumentaci.

Pozn.: Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách, ale o podlimitní zakázku (do 2 mil. Kč), která se řídí metodikou ESF v ČR.