Vyhlášení dodatečné výzvy k podání žádostí o poskytnutí grantu pro Akci 1 CIP EQUAL

12.04.2009: MPSV jako řídící orgán CIP EQUAL vyhlásilo dodatečnou výzvu pro předkládání žádostí o grant pro Akci 1 CIP EQUAL pro opatření 5.2. Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblasti Cíle 3 (hl. m. Praha).

Vyhlášení dodatečné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí grantu z Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro opatření 5.2 - Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblasti Cíle 3

Řídící orgán Programu Iniciativy Společenství EQUAL (ŘO CIP EQUAL), Ministerstvo práce a sociálních věcí, vyhlásilo dne 6. 8. 2004 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí grantu z tohoto programu. Jelikož pro opatření 5.2 nebyl v rámci této výzvy předložen žádný vhodný projekt k financování, rozhodl se ŘO CIP EQUAL pro vyhlášení dodatečné výzvy určené specificky právě pro toto opatření.

Termín pro předkládání žádostí o grant pod opatřením 5.2. - Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblasti Cíle 3 pro Akci 1 druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL je dne 19. 11. 2004 ve 12:00 na adrese: Národní vzdělávací fond, NK EQUAL, Opletalova 25, 110 00 Praha 1 (další náležitosti viz Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 - ke stažení zde).

Program Iniciativy Společenství EQUAL podporuje celkově 9 tzv. tématických oblastí (které jsou rozděleny do jednotlivých priorit a opatření) při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce. Je zaměřený na podporu mezinárodní spolupráce, a tak prostřednictvím tohoto programu mají zapojené subjekty jedinečnou možnost získat zkušenosti s nástroji řešení různých forem diskriminace a nerovností na trhu práce uplatňovanými v i jiných částech EU.

Pro opatření 5.2 - Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trhu práce v oblasti Cíle 3 (tedy hlavního města Prahy) je v České republice určeno celkem 175 896 EUR. Tato dotace je tvořena z 50 % z příspěvku Evropského sociálního fondu a z 50 % ze státního rozpočtu ČR.

Elektronický formulář žádosti o grant pro Akci 1 dodatečné výzvy pro opatření 5.2 si stáhněte prosím zde. Podrobné informace o programu, včetně příruček pro žadatele o grant, které se nalézají na této webové stránce, jsou platné i pro tuto dodatečnou výzvu.

ŘO CIP EQUAL rovněž pořádá dne 9. 11. 2004 v 10:00 v Praze v prostorách MPSV v Kartouzské 4 speciální seminář pro žadatele o grant pod opatření 5.2 (viz pozvánka ke stažení).

Další možností jak získat informace, je domluvit si konzultaci s pracovníky z Národní kanceláře EQUAL:

Národní vzdělávací fond, NK EQUAL
Opletalova 25
110 00 Praha 1
Tel: (+420) 224 500 555
Fax: (+420) 224 500 501
e-mail: equal@nvf.cz
www.nvf.cz