Výzva v rámci opatření 5.1. EQUAL - Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblastech Cíle

12.04.2009: MPSV, odbor řízení pomoci z ESF, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci opatření 5.1 CIP EQUAL.

Dne 24. května 2006 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem řízení pomoci z ESF vyhlášena dodatečná výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Programu Iniciativy Společenství EQUAL v rámci opatření 5.1. "Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblastech Cíle 1". Na tuto výzvu bylo vyčleněno 8 700 000 Kč. Žadatelé mohou své žádosti předkládat až do 30.6.2006.

Žádosti předkládejte na adresu:

Národní podpůrná struktura CIP EQUAL
PricewaterhouseCoopers
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy a přílohách k výzvě na stránkách www.esfcr.cz     nebo www.equalcr.cz    .