Národní mainstreamingová strategie Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro ČR

21.04.2009: Dokument vytyčuje národní mainstreamingovou strategii pro druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL (Programu Iniciativy Společenství EQUAL) pro Českou republiku. Národní mainstreamingová strategie na jedné straně navazuje na mainstreamingové aktivity na evropské úrovni, realizované ve spolupráci jednotlivých členských států a Evropské komise, a na druhé straně je pak základem pro rozvoj jednotlivých mainstreamingových strategií národních tématických sítí.