1.1. Vymezení Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  
Iniciativa Společenství EQUAL je definována čl. 20(1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech, a Sdělením Komise COM(2000)853, vymezujícím pravidla pro Iniciativu Společenství EQUAL, jako samostatná forma pomoci ze strukturálních fondů týkající se mezinárodní spolupráce při prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi souvisejícími s trhem práce. Iniciativa Společenství EQUAL byla EK vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy Společenství ADAPT a EMPLOYMENT a v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 se realizuje v programovém období 2000 - 2006. Na základě čl. 21(2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, stanovujícím princip monofondovosti pro Iniciativy Společenství, jsou na Program Iniciativy Společenství EQUAL vynakládány z prostředků strukturálních fondů pouze zdroje z Evropského sociálního fondu (ESF).