1.1.3. Vazba na plnění cílů hospodářské a sociální soudržnosti

21.04.2009:  

Hospodářská a sociální soudržnost je definována čl. 158 Smlouvy o založení ES, dle kterého Společenství na podporu svého celkového harmonického rozvoje rozvíjí a sleduje činnosti vedoucí k posilování své hospodářské a sociální soudržnosti. Zejména pak Společenství usiluje o snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a zaostalostí nejvíce znevýhodněných regionů.

Dosažení takto vymezených cílů hospodářské a sociální soudržnosti podporuje Společenství také prostřednictvím strukturálních fondů.

Iniciativa Společenství EQUAL umožňuje vyvíjet inovativní nástroje řešení stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce a tyto nástroje dále využívat, přičemž tímto způsobem přispívá k dosažení cílů hospodářské a sociální soudržnosti.