1.1.4. Dvě kola Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  

Iniciativa Společenství EQUAL je založena na principu podpory konkrétních projektů prostřednictvím dvou tzv. kol (dvou kol výzev k předkládání projektů), přičemž první kolo bylo ve státech EU zahájeno v roce 2001 a vyhlášení kola druhého je plánováno na rok 2004.

V členských státech EU je Iniciativa Společenství EQUAL realizována v souladu se čl. 9(e)(ii) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 prostřednictvím samostatné formy pomoci definované jako Program Iniciativy Společenství EQUAL.