1.1.5. Iniciativa Společenství EQUAL v České republice

21.04.2009:  

Česká republika vstoupila do prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL jako první kandidátská země roku 2001. I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL je v ČR realizováno prostřednictvím projektu Phare č. 2002/000-282.08.02 připraveného v rámci Národního programu Phare 2002. Z ostatních kandidátských zemí se do prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL zapojilo ještě Maďarsko, a to v roce 2002.

V rámci prvního kola se Česká republika přihlásila k 7 tematickým prioritám, přičemž v roce 2003 probíhá implementace 10 projektů pod 6 prioritami (přehled vybraných priorit pro první kolo Iniciativy Společenství EQUAL v České republice, včetně přehledu realizovaných projektů v rámci prvního kola je uveden v Příloze č. 3).