1.1.6. Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

21.04.2009:  

Druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL vzhledem k jeho plánovanému zahájení v období po předpokládaném vstupu ČR do EU nebude již v ČR spolufinancováno prostředky programu Phare, nýbrž prostředky Evropského sociálního fondu.

Pro zapojení do druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL byl Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) v úzké spolupráci s partnerskými organizacemi a regiony zpracován tento Program Iniciativy Společenství EQUAL.

Program Iniciativy Společenství EQUAL vymezuje priority a popisuje implementační uspořádání druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL v České republice.

Druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL bude v ČR realizováno v rámci zkráceného programového období 2004-2006 ve vazbě na společný harmonogram druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL, vymezený na základě dohody členských států EU a zástupců EK (aktuální verze indikativního harmonogramu implementace druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL je uvedena v Příloze č. 1).

Program Iniciativy Společenství EQUAL byl zpracován na základě požadavků kladených na přípravu této formy pomoci relevantními právními normami ES, zejména na základě Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a Sdělení Komise COM(2000)853, a na základě platných českých předpisů.

Při přípravě Programu Iniciativy Společenství EQUAL byly zohledněny zkušenosti získané v ČR z dosud realizovaných programů s relevantním zaměřením (viz. část 2.3.), včetně realizace I. kola Iniciativy Společenství EQUAL a dále zkušenosti členských států EU získaných v rámci implementace Iniciativ Společenství ADAPT a EMPLOYMENT.