2.1. Obecný popis situace na trhu práce v ČR

21.04.2009:  
Dále uvedený popis situace na trhu práce v České republice byl zpracován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci příprav Národního akčního plánu zaměstnanosti 2003. Jde o obecný popis celkové situace na trhu práce, včetně uvedení základních ekonomických charakteristik ČR. V návaznosti na tento obecný kontext byla zpracována analýza situace ČR ve vztahu k jednotlivým tematickým oblastem Iniciativy Společenství EQUAL, na jejímž základě byly vybrány priority pro II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Výše uvedená analýza je obsažena v části 2.2. Programu Iniciativy Společenství EQUAL.