2.3. Analýza dosavadních programů a opatření ve vztahu k rovným příležitostem na trhu práce

21.04.2009:  
V této části Programu Iniciativy Společenství EQUAL uvádíme přehled zkušeností získaných z dosavadních programů a projektů realizovaných v oblasti rovných příležitostí na trhu práce. Závěry získaných zkušeností potvrzují závěry uváděné u analýzy jednotlivých tématických oblastí uvedených v části 2.2. V případě, že ze získaných zkušeností z dosavadních programů a projektů realizovaných v oblasti rovných příležitostí na trhu práce vyplývají ještě další důležité závěry pro zaměření Programu Iniciativy Společenství EQUAL, jsou tyto závěry explicitně zmíněny přímo v textu části 2.3. U jednotlivých realizovaných programů a projektů jsou takto tedy uvedeny některé další návrhy na řešení existujících problémových oblastí v rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Na takto vymezené další oblasti řešení navazuje popis priorit a opatření uvedený v kapitole 3. Navíc budou jednotlivé vymezené oblasti řešení zohledněny také v Programovém dodatku, a to na úrovni jednotlivých aktivit.