2.4.4. Ohrožení

21.04.2009:  
  • Nevyjasněnost otázek spojených s financováním třetího sektoru.
  • Nedostatečná absorpční kapacita na využití finančních prostředků z Evropské unie.
  • Nedokončení koncepce a institucionálního systému ve vztahu k trhu práce.
  • Pokračující malá schopnost středního školství reagovat na potřeby trhu práce.
  • Pokračující stav nekoncepčnosti a roztříštěnosti systému celoživotního učení a rekvalifikací.
  • Přetrvávající nedůvěra většinové populace vůči menšinám.
  • Nedostatečná podpora rozvoje MSP a jejich zapojení do systému řešení problémů znevýhodnění skupin na trhu práce.
  • Nerealizace celkového systému změn, které by přispěly k motivaci znevýhodněných jedinců ke zvyšování vlastní kvalifikace.