3.4.2. Veřejné zakázky

21.04.2009:  

Postup při zadávání veřejných zakázek a výběru projektů bude v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL plně v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a dodatků.

Všechny projekty spolufinancované z ESF mají z hlediska výběru dodavatele charakter veřejné zakázky. U příslušných veřejných zakázek (nad stanovený limit), na něž je požadován příspěvek z ESF, bude zajištěno jejich zveřejnění v Úředním věstníku ES.