4.1. Principy Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:
Na základě zkušeností s Iniciativami Společenství ADAPT a EMPLOYMENT, které byly Evropskou komisí vyhlášeny pro programovací období 1994-1999, je Iniciativa Společenství EQUAL v souladu s § 14-30 Sdělení Komise COM(2000)853 založena na šesti základních principech. Přehled principů Iniciativy Společenství EQUAL tématický přístup partnerství společné rozhodování mezinárodní spolupráce inovativnost mainstreaming Vymezení těchto šesti základních principů je uvedeno dále. Přičemž v souladu s čl. 12 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a na § 14, 60 a 61 Sdělení Komise COM(2000)853 bude v průběhu implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL naplňován ještě princip gender mainstreamingu, který je popsán v části dokumentu popisující strategie tohoto programu.