4.1.5. Inovativnost

21.04.2009:  

Iniciativa Společenství EQUAL podporuje inovativní způsoby řešení nerovností a diskriminace na trhu práce. Inovativnost může představovat zcela nový přístup k řešení dané problematiky, resp. novou aplikaci stávajících metod a postupů v dané problematice.

Na základě zkušeností získaných z předchozích Iniciativ Společenství ADAPT a EMPLOYMENT bylo zjištěno, že principu inovativnosti bývá v jednotlivých projektech dosahováno prostřednictvím jednoho z těchto přístupů:

  • zaměření se na vývoj nových pracovních metod, nástrojů a přístupů, resp. aplikace existujících metod, nástrojů a přístupů v nové oblasti;
  • zaměření se na formulaci nových cílů v dané oblasti,
  • zaměření se na prosazování změn v zavedených systémech v oblasti trhu práce.