4.2.2. Akce 2

21.04.2009:  

V průběhu Akce 2 budou realizovány jednotlivé projekty, které byly vybrány v rámci výběrového řízení k Akci 1 a které předložily v odpovídající podobě Smlouvy o národní a mezinárodní spolupráci.

V souladu s aktuálním společným harmonogramem implementace II. kola Iniciativy Společenství EQUAL (viz. Příloha č. 1) bude Akce 2 v České republice vyhlášena v druhém pololetí roku 2005.

Délka trvání jednotlivých projektů v průběhu Akce 2 se může v souladu s § 40 Sdělení Komise COM(2000)853 pohybovat v rozmezí 2-3 let.

ŘO má v souladu s § 40 Sdělení Komise COM(2000)853 právo navrhnout přidělení dodatečných finančních prostředků na pokračování úspěšných projektů, přičemž v takovémto případě může dojít na základě dohody mezi ŘO a daným RP k prodloužení realizace projektu nad předem stanovený rámec. Rozhodnutí o dodatečném přidělení finančních prostředků s dopadem na prodloužení realizace jednotlivých projektů bude schvalováno MV.