4.3. Řízení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  
Program Iniciativy Společenství EQUAL je na základě čl. 9(e)(ii) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 definován jako samostatná forma pomoci ze strukturálních fondů, a proto má svou vlastní implementační strukturu ustavenou v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 a Nařízením EK č. 438/2001.