4.5.3. Závěrečné hodnocení

21.04.2009:  

Závěrečné hodnocení definované čl. 42(4) bude zaměřeno na posouzení výsledků v dosažení stanovených cílů programu, na posouzení efektivnosti vynaložených prostředků programu a na vhodnost přijatých opatření za účelem monitorování a implementace programu.

Základním cílem závěrečného hodnocení bude formulace závěrů a doporučení pro další programové období. Zároveň budou výsledky závěrečného hodnocení poskytovat základní údaje nezbytné pro zpracování hodnocení ex-post.

Zpracování závěrečného hodnocení bude zajištěno ŘO ve spolupráci s EK a v souladu s čl. 42(2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 bude provedeno nezávislým hodnotitelem.

V souladu s čl. 42(2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 zajistí ŘO, aby bylo závěrečné hodnocení projednáno v MV a poté v souladu s čl. 42(4) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 zasláno nejpozději do 31. 12. 2005 EK.