Příloha č. 1

17.04.2009:  

Indikativní harmonogram přípravy a implementace II. kola Iniciativy Společenství EQUAL

V následujícím rámečku je uveden indikativní harmonogram přípravy a implementace II. kola Iniciativy Společenství EQUAL poskytnutý zástupcům ČR ze strany EK
dne 1. 7. 2003.

Aktivita Stanovený termín
 
programování
Předložení předběžné verze CIP EQUAL ze strany řídícího orgánu zástupcům EK 15. září 2003
Předložení CIP EQUAL ze strany řídícího orgánu zástupcům EK 1. října 2003
Předložení Programového dodatku CIP EQUAL ze strany řídícího orgánu zástupcům EK 1. listopadu 2003
Zahájení vyjednávání předloženého CIP EQUAL mezi zástupci řídícího orgánu a zástupci EK listopad - prosinec 2003
Vypracování negociačního mandátu pro CIP EQUAL ze strany EK 15. ledna 2004
Vypracování závěrů z vyjednávání předloženého CIP EQUAL ze strany EK 31. ledna 2004
Úprava programové dokumentace Iniciativy Společenství EQUAL na základě závěrů z předchozího vyjednávání únor - březen 2004
Zahájení vyjednávání o upravené verzi programové dokumentace mezi zástupci řídícího orgánu a zástupci EK 31. března 2004
Předložení konečné verze CIP EQUAL a Programového dodatku CIP EQUAL ze strany řídícího orgánu zástupcům EK květen 2004
Schválení CIP EQUAL ze strany EK červenec 2004
 
implementace Akce 1 a Akce 2
Vyhlášení II. kola Iniciativy Společenství EQUAL září 2004
Výběr návrhů projektů pro Akci 1 listopad 2004
Zahájení Akce 1 leden 2005
Ukončení Akce 1 květen 2005
Zahájení Akce 2 červenec 2005
Ukončení Akce 2 srpen 2007 - srpen 2008