Příloha č. 6

17.04.2009:  

Ex-ante hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL Zpracovalo: Středisko regionálních a správních věd Vysoká škola ekonomická v Praze Praha Září 2003 Obsah: 1. Úvod 2. Ověření souladu prvků CIP EQUAL se Sdělením EK 3. Zkušenosti z realizace předcházejících programů 4. Přiměřenost a soudržnost programu 5. Zhodnocení rámce pro monitorování a hodnocení 6. Implementace 7. Závěry