4) Přiměřenost a soudržnost programu

17.04.2009:  

V této části hodnocení je provedeno stručné shrnutí hlavních problémů trhu práce v České republice a zároveň jsou naznačeny hlavní směry řešení na národní úrovni (Národní akční plán zaměstnanosti 2003) a způsoby, jak hodlá EQUAL přispět k jejich řešení. Tento stručný úvod dle názoru hodnotitelů přispívá k lepšímu posouzení celkové soudržnosti programového dokumentu. Skupiny znevýhodněné na trhu práce: