A) Dlouhodobě nezaměstnaní

17.04.2009:  
 • koncentrace různých typů znevýhodnění (nízká kvalifikace, věk, atd.);
 • negativní vliv stávající podoby fungování sociálního systému;
 • nerozvinuté regionální a místní partnerství;
 • nevhodná struktura kvalifikačních a rekvalifikačních programů.

Národní akční plán zaměstnanosti 2003

 • zdokonalování informačního systému o volných pracovních místech;
 • pilotní projekty pro dlouhodobě nezaměstnané;
 • aktivity v oblasti prevence nezaměstnanosti, aktivizace uchazečů o zaměstnání, speciální poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané;
 • posílení strategického a operačního plánování, spolupráce s regionálními orgány a sociálními partnery v řešení problémů zaměstnanosti v regionech;
 • navýšení finančních prostředků na rekvalifikace, přizpůsobení rekvalifikací požadavkům trhu práce včetně zlepšení počítačové gramotnosti;
 • rozvoj systému celoživotního vzdělávání;
 • podpora rozvoje malého a středního podnikání včetně snižování administrativní a daňové zátěže MSP;

EQUAL

 • individualizované poradenství;
 • rozvoj specializovaných aktivit.