B) Starší osoby

17.04.2009:  
 • stížené znovuzařazení do pracovního procesu;
 • nižší úroveň vzdělání;
 • kvalifikace v neperspektivních profesích.

Národní akční plán zaměstnanosti 2003

 • zdokonalování informačního systému o volných pracovních místech;
 • rozvoj individuálního poradenství;
 • rekvalifikační kurzy zaměřené na změnu profesní orientace starších osob;
 • zvýšení podílu starších osob zařazených do programů aktivní politiky zaměstnanosti;
 • rozvoj systému celoživotního vzdělávání;
 • podpora rozvoje malého a středního podnikání včetně snižování administrativní a daňové zátěže MSP;
 • preference udržení věkově starších osob na trhu práce;
 • podpora zavádění nových forem organizace práce.

EQUAL

 • prevence ztráty zaměstnání;
 • podpora vytváření snížených pracovních úvazků;
 • odstraňování diskriminace na trhu práce v závislosti na věku pracovníků.