C) Absolventi škol

17.04.2009:  
 • absence odborné praxe;
 • riziko odchodu na mateřskou dovolenou;
 • pomalé reakce vzdělávací soustavy.

Národní akční plán zaměstnanosti 2003

 • zdokonalování informačního systému o volných pracovních místech;
 • rozvoj individuálního poradenství;
 • rozvoj celoživotního vzdělávání, včetně změn soustavy oborů vzdělání;
 • zlepšení kvality vzdělání tak, aby odpovídala současným socioekonomickým podmínkám a tím předcházet nedostatku kvalifikovaných pracovních sil;
 • rozvoj počítačové gramotnosti;
 • podpora rozvoje malého a středního podnikání včetně snižování administrativní a daňové zátěže MSP;

EQUAL

 • podpora rozvoje získávání klíčových kompetencí;
 • kariérní poradenství již v průběhu studia;
 • zvýšení informovanosti, včetně služeb zaměstnanosti.