D) Nízkokvalifikovaní

17.04.2009:  
 • špatná profesní orientace;
 • nedostatečná motivace;
 • nízká uplatnitelnost na trhu práce.

Národní akční plán zaměstnanosti 2003

 • zdokonalování informačního systému o volných pracovních místech;
 • rozvoj individuálního poradenství;
 • motivační a speciální rekvalifikační programy, včetně základů práce s počítačem;
 • rozvoj celoživotního vzdělávání, včetně změn soustavy oborů vzdělání;
 • úpravy systému sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti;
 • podpora rozvoje malého a středního podnikání včetně snižování administrativní a daňové zátěže MSP.

EQUAL

 • poradenské, motivační a vzdělávací služby;
 • podpora změn v rámci vzdělávacího systému.