E) Osoby se zdravotním postižením

17.04.2009:  
 • kumulace znevýhodňujících faktorů;
 • nízký zájem zaměstnavatelů;
 • nedostatečně rozvinutá infrastruktura.

Národní akční plán zaměstnanosti 2003

 • zdokonalování informačního systému o volných pracovních místech;
 • rozvoj individuálního poradenství;
 • speciální rekvalifikační programy, včetně základů práce s počítačem;
 • rozvoj celoživotního vzdělávání, včetně změn soustavy oborů vzdělání;
 • úpravy systému sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti;
 • podpora rozvoje malého a středního podnikání včetně snižování administrativní a daňové zátěže MSP;
 • podpora zavádění nových forem organizace práce;
 • zlepšení informovanosti veřejnosti o možnostech zaměstnávání zdravotně postižených osob a o způsobu plnění povinnosti zaměstnávat tyto osoby.

EQUAL

 • rozvoj sociálních služeb zaměřených na podporu uplatnění osob se ZP;
 • rozvoj chráněných dílen;
 • vytváření specifických kvalifikací.