F) Romská minorita

17.04.2009:  
 • nízká kvalifikace;
 • nízká motivace k práci;
 • problémy ve vztahu majoritní společnosti a romské minority.

Národní akční plán zaměstnanosti 2003

 • zdokonalování informačního systému o volných pracovních místech;
 • rozvoj individuálního poradenství;
 • motivační a rekvalifikační programy, včetně základů práce s počítačem;
 • rozvoj celoživotního vzdělávání, včetně změn soustavy oborů vzdělání;
 • úpravy systému sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti;
 • podpora rozvoje malého a středního podnikání včetně snižování administrativní a daňové zátěže MSP;
 • zlepšení komunikace s Romy, uplatňování vládní "Koncepce romské integrace".

EQUAL

 • vytváření komunitních center;
 • zvýšené zapojení romských nebo proromských sdružení;
 • posílení sociální práce v romských komunitách;