Závěrečná zpráva za první kolo Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009: Tato závěrečná zpráva za první kolo Iniciativy Společenství EQUAL byla zpracována z iniciativy řídícího orgánu Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) za účelem podání přehledné informace o účelu, způsobu využití a výstupech prvního kola tohoto programu.