Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > EQUAL > Novinky > 11. zasedání Monitorovacího výboru CIP EQUAL

11. zasedání Monitorovacího výboru CIP EQUAL

17.07.2009: Na 11. zasedání Monitorovacího výboru CIP EQUAL, které se konalo dne 2. 6. 2009, zástupci Evropské komise velmi kladně hodnotili, že se Česká republika rozhodla využít nabídky Evropské komise na prodloužení uznatelnosti výdajů z 31. 12. 2008 do 30. 6. 2009 z důvodu hospodářské krize. Tímto má Česká republika možnost dočerpat všechny finanční prostředky a také má k dispozici delší období k uzavření programu.