Projekty

Výběr projektů pro první kolo výzvy Iniciativy Společenství EQUAL je uzavřen.

Bližší informace o průběhu naleznete na stránkách Národního vzdělávacího fondu    .

Druhé kolo Iniciativy EQUAL

V případě vašeho zájmu o účast ve druhém kole výzvy Iniciativy EQUAL zašlete prosím své kontaktní údaje na adresu equal@nvf.cz. Budete zařazeni na Mailing list a poté včas informováni.

Předběžný harmonogram II. kola naleznete v Událostech iniciativy EQUAL.

 
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 58

17. dubna 2009: Projekt pomáhá lidem bez přístřeší a znevýhodněným skupinám obyvatel začlenit se zpátky do společnosti a na pracovní trh. Pomoc spočívá v podobě bydlení ve flexibilních bytech s podporou asistenta a pracovní terapie. ...

17. dubna 2009: Rozvojové partnerství si klade za cíl nabídnout nezletilým žadatelům o azyl bez doprovodu specifické podpůrné aktivity zaměřené na identifikaci a realizaci trvalého řešení jejich osobní a sociální situace, tj. jejich ...

17. dubna 2009: Základním záměrem projektu je dokázat prospěšnost liberálně nastavených podmínek zaměstnávání žadatelů o azyl, a to jak ve vztahu k potřebám trhu práce v ČR, tak i pro budoucí efektivní a trvalou reintegraci ...

17. dubna 2009: Cílem koalice proEquality v předkládaném projektu Prolomit vlny č. 70 je otestovat nástroje, mechanismy a koncepce aktivizace zainteresovaných subjektů na trhu práce k přijetí spoluzodpovědnosti za snižování rozdílů ...

17. dubna 2009: Projekt Prolomit vlny se zabývá vytvořením nezávislé platformy, Think-tanku, jako centra pro koncipování analýz a nástrojů směřujících k odstraňování genderových nerovností na trhu práce.

17. dubna 2009: Projekt sdružuje pražské partnery (Asociace pro rovné příležitosti, Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) a zaměřuje se na tématiku rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce.

17. dubna 2009: Projekt sdružuje významné partnery z Jihomoravského, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje a zaměřuje se na tématiku rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce.

17. dubna 2009: Projekt si klade za cíl vytvořit a ověřit fungující regionální strukturu pro podporu systematického přístupu rovných příležitostí žen a mužů na pracovní trhu v Ústeckém kraji a tím přispět k zajištění jejich ...

17. dubna 2009: Projekt SUPORT má v Akci 2 za cíl vytvořit model systémové podpory vzdělávání a reintegrace na trh práce znevýhodněné skupiny žen, pečujících o děti do 15 let věku.

17. dubna 2009: Globálním cílem projektu je vypracovat a realizovat modelový program slaďování profesního a rodinného života v kraji Vysočina. Program v praxi ověří možnosti vytváření podmínek pro sladění zájmů zaměstnání a rodiny.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 58

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven