Amfiteátr Dolní Počernice

16.04.2009: Součást komplexních aktivit zaměřených na obnovu zámeckého parku v Dolních Počernicích

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU
  • Zařazení / priorita: Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
  • Žadatel: Městská část Praha - Dolní Počernice
  • Celkový rozpočet projektu: 9 437 000 Kč
  • Výše dotace z EU: 4 718 000 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://dpocernice.cz/    

OPERAČNÍ PROGRAM

  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

REALIZACE PROJEKTU

Zámecký park v Dolních Počernicích je součástí přírodní památky Počernický rybník a je využíván jako místo rekreace a kulturního vyžití převážně obyvatel Dolních Počernic a nedalekého sídliště Černý most, ale i ostatními Pražany. Rehabilitace parku je rozsáhlou akcí zcela nového pojetí koncepce zámeckého parku. Významnou součástí celého projektu rehabilitace bylo vybudování venkovní scény Po vybudování amfiteátru a úpravě jeho okolí pokračuje rehabilitace zámeckého parku novým řešením francouzské části parku, cestní sítě, veřejného a slavnostního osvětlení, rozsáhlými úpravami zeleně a stromového patra v ostatních částech parku.