Asistenční centra pro podporu podnikání žen a snížení rizik na začátku podnikání

16.04.2009: Cílem projektu je vytvoření systému podpory pro rozvoj podnikání žen v České republice. Projekt je zaměřen na podporu podnikání žen při zakládání nových podniků a na systematickou podporu v prvních letech podnikání.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Hlavním rysem asistenčních center je individuální přístup, soustavná a trvalá péče o klientky v prvních třech letech podnikání a zohlednění specifických problémů i potřeb žen - podnikatelek. Asistenční centra rovněž spolupracují s již existujícími informačními místy pro podnikatele a se zahraničními partnery, od kterých čerpají zkušenosti. Poradenské služby jsou v asistenčních centrech poskytovány klientkám zdarma. Projektové cíle: Pomáhat překonávat bariéry ženám při vstupu do podnikání a v prvních třech kritických letech samostatného podnikání. Cílové skupiny: Ženy, které chtějí začít s podnikáním a již podnikající ženy, které potřebují odbornou konzultaci v určité oblasti

FOTODOKUMENTACE