Beskydy pro všechny

17.04.2009: Hlavním cílem projektu je systémový rozvoj a diversifikace poskytovaných služeb třetího sektoru se zaměřením na posilování nevládních neziskových organizací a jejich spolupráce v oblasti rozvoje nových forem poskytování sociálních služeb, které rozšíří příležitosti pracovního uplatnění v této oblasti a možnosti rozvoje vzdělávání, profesního růstu a zvyšování kvality práce zaměstnanců v sektoru sociální ekonomiky.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Projekt se zaměřuje na rozvíjení sociální prostředí s důrazem na rozvoj služeb podporujících sociální cestovní ruch. Mezi hlavní specifické cíle projektu patří zejména následující aktivity: zpřístupnění Beskyd všem, tedy i osobám, které ze zdravotních nebo jiných důvodů nejsou schopny uspokojit své potřeby cestování a dovolených; podpoření rozvoje a posilování sociální ekonomiky; motivování subjektů komunitních služeb ke spolupráci; usnadnění rozvoje nových produktů a služeb prostřednictvím sociálních podniků a zvýšení kvality pracovních míst a socializace zdravotně postižených. Projektové cíle: Vytvoření nástroje na podporu vzniku nových pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Cílové skupiny: Osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností a osoby se zdravotním postižením.

FOTODOKUMENTACE