Deep-laid regiony

17.04.2009: Projekt Deep-laid regiony se zaměřuje na podporu handicapovaných skupin při vstupu na pracovní trh a do vzdělávacího systému.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Hlavním cílem rozvojového programu Deep-laid regiony je vytvoření komplexního modulového systému, který bude lidem s nízkou kvalifikací pomáhat při získávání pracovního místa, dalšího vzdělávání či rekvalifikace. Projektové metody se soustředí na odstraňování bariér při vstupu na pracovní trh a do vzdělávacího procesu. Primární cílovou skupinu projektu tvoří nízko kvalifikované osoby mezi 18 a 25 lety věku a sekundární cílovou skupinou jsou studenti a absolventi VOŠ a VŠ, kteří budou pracovat v nově vytvořených Integračních centrech (mladí mladým) a tímto způsobem budou získávat praxi. Místem realizace projektu je Jihomoravský kraj. Projektové cíle: Vytvoření komplexního modulového systému, který bude lidem s nízkou kvalifikací pomáhat při získávání pracovního místa. Cílové skupiny: Nezaměstnaní, znevýhodnění na trhu práce, osoby po výkonu trestu.

FOTODOKUMENTACE