Europodnikatelka 21.století

16.04.2009: Základní záměr projektu a zároveň inovativnost projektu spočívá v souběhu zpracování či aktualizace strategických plánů měst se specifickým zaměřením na vytypování "Příležitostí pro podnikání" a propojením s "Nabídkami žen, které by chtěly začít podnikat".

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Na jedné straně vytvořit s pomocí regionálních, veřejnosprávních institucí a veřejnosti příležitosti pro podnikání na místní úrovni a motivovat začínající podnikatelky.Zpracovat základní marketingový materiál "Průzkum trhu" a následně obchodní plán. Na druhé straně komplexně připravit podnikatelky na podnikání a to nejen v odborných znalostech, ale hlavně psychologicky, motivačně, marketingově, eticky, poskytnout podporu pro image, sociální poradenství, pohled na podnikatele ze strany spotřebitele a spotřebitelského práva s důrazem na dovednosti a kvalifikace pro podnikání.Vybrané cíle:Vytvoření systému komplexní péče o začínající podnikatelky; vytvoření systému pobídek pro podnikatelky na místní,či regionální úrovni; vývoj nových metod přístupu k finančním zdrojům pro podnikatelky;vývoj nových typů organizací při zahájení podnikatelské činnosti ženy. Projektové cíle: Rozvoj podnikatelských aktivit žen. Cílové skupiny: Absolventky škol, osoby vracející se na trh práce po mateřské dovolené a nezaměstnaní.

FOTODOKUMENTACE