INNOSTART – Komplexní program podpory začínajících podnikatelů ze znevýhodněných skupin v Ústeckém k

16.04.2009: Hlavním cílem Projektu INNOSTART je vytvořit a ověřit fungující regionální strukturu pro podporu znevýhodněných osob při zahájení jejich samostatné výdělečné činnosti, a tak podpořit počet pracovních míst pro OSVČ v Ústeckém kraji.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: INNOSTART - Komplexní program podpory začínajících podnikatelů ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji
  • Zařazení / priorita: Priorita 2: Rozvoj podnikání
  • Žadatel: Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o.
  • Výše dotace z EU: 19 296 600 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.iks-delta.cz

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Hlavní aktivity Projektu jsou zaměřeny na vytváření nových inovativních produktů pro podporu zakládání malých podniků, na vývoj udržitelných podpůrných struktur v rámci místních, regionálních i evropských společenství a identifikování místních a regionálních inovativních příležitostí k zahájení podnikání a zvýšení zaměstnanosti. Projektové cíle: Vytvoření fungující struktury pro podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji. Cílové skupiny: Dlouhodobě nezaměstnaní, nízkokvalifikovaní a mladí lidé.

FOTODOKUMENTACE