Komunitní centrum České Švýcarsko

16.04.2009: Projektové cíle: Ověření možnosti vzniku komunitních pracovně-vzdělávacích center v obcích a zlepšování přístupu ke vzdělání.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Cílem projektu je v praxi ověřit možnost vzniku komunitních pracovně-vzdělávacích center v obcích a jejich prostřednictvím umožnit cílovým skupinám odstranit znevýhodnění na trhu práce. Osoby zařazené do projektu získají v jednom místě současně vzdělání a pracovní praxi dle místních požadavků a s ohledem na místní podmínky a investiční akce v regionu a městě probíhající. Znevýhodnění snížíme komplexní asistencí pro cílové skupiny a jednotlivce.

FOTODOKUMENTACE