Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti

17.04.2009: Projektové cíle: Vytvořit praktické manuály a metodiky v oblasti plánování regionální sítě sociálních a komunitních služeb a standardizovat procesy komunitního plánování. Cílové skupiny: Přímí uživatelé sociálních služeb

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Projekt si klade následující cíle: (1) Vytvořit praktické manuály a metodiky v oblasti plánování regionální sítě sociálních a komunitních služeb, standardizovat procesy komunitního plánování a posílit informační a organizační kapacity NNO ve 3 vybraných místech ČR. (2) Vyvinout vzdělávací moduly pro sociální manažery - zaměstnance v sociálním sektoru v oblasti komunitního plánování a studenty denního studia UJEP s podporou v e-learningové platformy. (3) Zpracovat analýzu stavu sociální ekonomiky, role NNO v oblasti zaměstnávání a srovnávací studii o metodách využívaných v procesu plánování (komunitního plánování) v zemích rozvojového partnerství. (4) Vytvořit projekty, které vytvoří nové pracovní příležitosti pro znevýhodněné skupiny na trhu práce ve 3 vybraných regionech. (5) Provozovat regionální webový systém sociálních služeb a (6) Přizvat ke spolupráci úřady práce a zaměstnavatele a utvořit nové místní kooperační sítě a prosazovat výstupy do národních a regionálních politik České republiky.

FOTODOKUMENTACE