Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina

17.04.2009: Globálním cílem projektu je vypracovat a realizovat modelový program slaďování profesního a rodinného života v kraji Vysočina. Program v praxi ověří možnosti vytváření podmínek pro sladění zájmů zaměstnání a rodiny.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina
  • Zařazení / priorita: Priorita 4: Rovné příležitosti mužů a žen
  • Žadatel: Český svaz žen
  • Výše dotace z EU: 29 555 982 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.rovnesance.cz     

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Partnerské organizace spolupracují na přípravě a realizaci aktivit, které přispívají k naplnění modelového programu prostřednictvím čtyř tematických okruhů:

okruhu myšlení a hodnot, okruhu služeb, okruhu práce a okruhu znalostí, jejichž cílem je především:

  • změna stereotypních postojů k rozdělení rolí v rodině mezi muže a ženy,
  • vytvářet a zavádět nové a zlepšovat existující služby podle potřeb uživatelů,
  • zavádět nové pracovní podmínky a postupy s využitím informačních a komunikačních technologií ve spolupráci se zaměstnavateli, státní správou a samosprávou,
  • odstraňovat překážky v sebevzdělávání a zaměstnávání osob s omezenými možnostmi uplatnění, zlepšovat dostupnost a formy poradenských služeb a podpořit rozvoj vzdělávacího systému.

Projektové cíle:

Vypracovat a realizovat modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života.

Cílové skupiny:

Rodiny a osoby s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání.

FOTODOKUMENTACE