Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > EQUAL > Projekty > Otevřená společnost, obecně prospěšná ...

Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost

17.04.2009: Projekt Prolomit vlny se zabývá vytvořením nezávislé platformy, Think-tanku, jako centra pro koncipování analýz a nástrojů směřujících k odstraňování genderových nerovností na trhu práce.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Tato platforma bude sloužit odborníkům na genderová témata a dále specifickým cílovým skupinám a širší veřejnosti. Členy Think-tanku budou jednak partneři koalice ProEquality a další odborníci, kteří budou přizváni ke spolupráci. V rámci projektu Prolomit vlny budou vytvářeny specifické nástroje, které budou přispívat k systémové změně v přístupu k řešení problematiky odstraňování nerovností mezi ženami a muži na trhu práce a k posunu ve vnímání role žen a mužů ve společnosti. Tyto nástroje budou s dalším know-how tvořit základnu Think-tanku a budou dále nabízeny k co nejširšímu využití. Platforma se bude zaměřovat na jednotlivé aspekty pracovního života, ve kterých jsou identifikovány nerovnosti v postavení mužů a žen. V těchto aspektech pak bude zpracovávat návrhy řešení těchto nerovností a pro tyto návrhy připravovat konkrétní nástroje, které bude pilotně testovat v praxi. Rozvojové partnerství koalice ProEquality bude všechny zpracovávané nástroje dále komunikovat veřejnosti a prostřednictvím cílené informovanosti přispívat k odbourávání stereotypů a aktivizovat zainteresované subjekty na trhu práce k uplatňování zásad genderové rovnosti. Projektové cíle: Vytvoření specifických nástrojů, které budou přispívat k systémové změně v přístupu k řešení problematiky odstraňování nerovností mezi ženami a muži na trhu práce. Cílové skupiny: Veřejnost.

FOTODOKUMENTACE