Podpora celoživotního učení a rovných příležitostí na trhu práce pro pracující nad 50 let

17.04.2009: Jedná se o dlouhodobý projekt, který je zaměřen na podporu zlepšení podmínek na trhu práce a celoživotního vzdělávání pro cílovou skupinu 50+ ve středočeském regionu. Dvouletý projekt bude ukončen v říjnu 2007.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Podpora celoživotního učení a rovných příležitostí na trhu práce pro pracující nad 50 let
  • Zařazení / priorita: Priorita 3: Podpora adaptability
  • Žadatel: Expertis Praha, spol. s r.o.
  • Výše dotace z EU: 10 051 600 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.tretikariera.cz     

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Našim cílem je na základě zmapování situace v českých firmách a získání přehledu o osobních a pracovních aspiracích zaměstnanců 50+ vytvořit metodiku pro práci se zaměstnanci 50+ určenou HR manažerům a zaměstnavatelům a zároveň vypracovat i metodiku, která bude zaměřena na posílení motivace zaměstnanců zvyšovat svou kvalifikaci, odbornost a flexibilitu. Projektové cíle: Přispět ke zlepšení situace zaměstnanců 50+ na trhu práce. Cílové skupiny: Zaměstnavatelé a manažeři HR a zaměstnanci ve věku 50+ na pozici střední management.

FOTODOKUMENTACE