Podpora nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu

17.04.2009: Rozvojové partnerství si klade za cíl nabídnout nezletilým žadatelům o azyl bez doprovodu specifické podpůrné aktivity zaměřené na identifikaci a realizaci trvalého řešení jejich osobní a sociální situace, tj. jejich integraci do společnosti v České republice, případný návrat do země původu nebo sloučení rodiny s příbuzným pobývajícím v jiném členském státě Evropské unie.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • EQUAL

REALIZACE PROJEKTU

Tyto aktivity by měly vést zejména k řešení problému mizení beze stop této skupiny žadatelů o azyl bez doprovodu, za kterým mohou být a často jsou kriminální aktivity jako obchodování s lidmi, nucená prostituce, žebrání, nucené práce či nelegální nedovolené překročení státní hranice. Cílem rozvojového partnerství je identifikovat a implementovat vhodné trvalé řešení osobní a sociální situace nezletilého žadatele o azyl bez doprovodu a následně jej podporovat v úsilí o dosažení tohoto cíle. Pomoc nezletilým bude realizována právním a sociálním poradcem Organizace pro pomoc uprchlíkům a bude zahrnovat zejména individuální assessment situace nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu, podporu orientace těchto děti v sociokulturním prostředí, identifikaci vhodného trvalého řešení a podporu při dosažení tohoto trvalého řešení. Neustálý kontakt s dětmi bude zajištěn dětským mobilním telefonem, na kterém je poskytováno 24-hodin sociální i právní poradenství. Projektové cíle: Poskytnout nezletilým žadatelům o azyl bez doprovodu specifické podpůrné aktivity zaměřené na identifikaci a realizaci trvalého řešení jejich osobní a sociální situace. Cílové skupiny: Nezletilí žadatelé o azyl.

FOTODOKUMENTACE